Oferta


 Oferuje usługi w zakresie:

 

 • Zarządzania Przedsiębiorstwem
 • Zarządzania Energią
 • Prawa Energetycznego
 • Efektywności Energetycznej
 • Okresowej kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji
 • Gospodarki Odpadami
 • Pomiarów Cieplnych Badań termowizyjnych
 • Badania sprawności kotłów i pieców
 • Charakterystyki energetyczne budynków
 • Audyty energetyczne
 • Audyty efektywności energetycznej
 • Zarządzanie gospodarką odpadami
 • Szkolenia energetyczne
 • Szkolenia na uprawnienia energetyczne

 

Posiadam niezbędny sprzęt i wyposażenie:

               

 • Kamera termowizyjna TESTO 872I Set 
 • Analizator spalin TESTO 330-1 LL 
 • Pirometr TESTO 845 
 • Termometr TESTO 922 
 • Dalmierz BOSCH DLE 70 Professional 
 • Termo-higrometr WS-9410 
 • Dyktafon OLYMPUS VN-7700
 • Laptop LENOVO ideapod 100
 • Aparat SONY Cybershot
 • Ubranie robocze komplet
 • Wózek transportowy

 

 

[pobierz] 0.4 MB protokół-z-pomiaru-sprawności-kotła-

Jest to przykładowy protokół z badania sprawności kotła.

[pobierz] 0.1 MB sankey

Przykładowy wykres sankeya strumieni energii.

[pobierz] 0.1 MB ramowy-program-szkoleń

Szkolenie energetyczne dla pracowników.

[pobierz] 2.4 MB sprawozdanie-z-wyjazdu-technicznego-do-elektrowni-

Ciekawostka.

[pobierz] 0.1 MB definicje-audyt-efektywności-energetycznej

Podstawowe definicje efektywności energetycznej.

[pobierz] 0.1 MB wymagania-w-zakresie-kontroli-systemów-ogrzewania-

Wymagania w zakresie kontroli i badania sprawności kotłów.

[pobierz] 0.1 MB wykaz-przedsięwziec-efektywności-energetycznej

Wykaz przedsięwzięć, za które można otrzymać "białe certyfikaty".

[pobierz] 0.3 MB kontrola-systemów-ogrzewania-i-systemów-klimat.

Wymagania dotyczące kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.